تضمين كيفيت

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

 

اخذ گواهینامه

 

اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری

شرکت صنعت پلاست آبيار با توجه به در نظر گرفتن استاندارد های بین المللی مختلف داراي پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مي باشد.

 

اخذ گواهینامه استاندارد ملی ایران

شرکت صنعت پلاست آبيار در مراحل پاياني اخذ گواهینامه های متعدد بین المللی از قبیل ISO/TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001 می باشد.

 

کنترل کیفیت:

واحد کنترل کیفیت شرکت صنعت پلاست آبيار مطابق با روشها ی اجرائی و دستورالعملها و طرح کنترل تهیه شده بر اساس استانداردهای بین المللی ، کلیه اقلام ورودی ، محصول نیمه ساخته و محصول نهایی را به لحاظ کیفی مورد کنترل قرار میدهد. کلیه تستها و بازرسیهای خاص محصولات با استانداردهای مرجع جهت تایید محصول ، با کیفیت مورد نظر صورت می پذیرد. واحد کنترل کیفیت با استفاده از دستگاهها و تجهیزات آزمایشگاهی و به خدمت گرفتن تست متدهای استانداردهای ملی و بین المللی، فاکتورهایی را که برای کیفیت محصول و یا مواد اولیه تعریف شده است را در طول فرآیند تولید مورد کنترل و ارزیابی قرار میدهند ودر صورت نامنطبق بودن کیفیت محصول با طرح کیفیت آن، محصول فوق را نامنطبق و برای اصلاح آن اقدامات لازم را انجام میدهند.در صورت منطبق بودن کیفیت محصول با طرح کیفیت آن، مجوز بسته بندی محصول و ارسال آن برای مشتری را صادر می نمایند. واحد کنترل کیفیت نظارت مستقیم بر کلیه مراحل ورود مواد اولیه ،محصول نیمه ساخته ، محصول نهایی، بسته بندی، نگهداری و ارسال آن برای مشتری را بر عهده دارد. 

تست هایی که بر روی محصول انجام می شود: